1% podatku

1 %


KRS   0 0 0 0 2 1 6 6 7 3

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  i Ochrony Zdrowia  im. Św. Łukasza
Olecko Kolonia 4 19 – 400 Olecko

tel/fax  87 520 22 08 lub 87 520 40 32

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
WSPIERA HOSPICJUM W OLECKU

NR KONTA BANKOWEGO   
25 9339 0006 0000 0007 0292 0001