Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Akademia Obywatela

 
Strona Główna > Akademia Obywatela

Akademia Obywatela

Akademia Obywatela
  

Projekt „Akademia Obywatela”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

   Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza oraz Powiatem Oleckim.

   Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom powiatu oleckiego skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

   W ramach projektu zostały utworzone: Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku oraz Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Świętajnie, Kowalach Oleckich i Wieliczkach.

Udzielamy porad z zakresu:
- prawa rodzinnego;
- prawa administracyjnego;
- ubezpieczeń społecznych;
- zatrudnienia;
- bezrobocia;
- przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, własności, spraw spadkowych, finansowych i innych.

   Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olecku czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00.

   W ramach projektu będzie przygotowany Program Współpracy z samorządem lokalnym w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Więcej na stronie www.akademia.olecko.pl

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home