Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Poradnik Standardów Branżowych

 
Strona Główna > Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard > Poradnik Standardów Branżowych

Poradnik Standardów Branżowych

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

Poradnik Standardów Branżowych dla Organizacji Pozarządowych
   „Standardy branżowe - poradnik dla ngo” to opracowanie do praktycznego wykorzystania przez działaczy organizacji pozarządowych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące standaryzacji usług społecznych w wybranych obszarach działania. W myśl projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” poradnik obejmuje usługi społeczne  z zakresu rozwoju lokalnego, edukacji, sportu i turystyki oraz pomocy społecznej.

Rozdział I dotyczy standaryzacji usług. Czytelnik znajdzie tam definicje stosowanych w poradniku pojęć oraz  podstawowe informacje z zakresu usług społecznych np.: czym są usługi społeczne, jaka jest rola organizacji pozarządowych w ich realizacji, czym jest jakość usługi, a czym jej standard itp.

Rozdział II stanowi charakterystykę powiatu oleckiego jako miejsca działania organizacji pozarządowych i ich udziału w realizacji usług społecznych.

Rozdział III jest specyfikacją kryteriów (wskaźników) oceny jakości i standardów obowiązujących w poszczególnych obszarach usług społecznych. Kryteria oceny przyjęte do określenia standardów usług społecznych zostały przedstawione w układzie tabelarycznym.

   Standaryzacja zadań publicznych jest nie tylko potwierdzeniem realizacji zasad konstytucyjnych dotyczących m. in. gwarancji wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, ale  też  pożądaną z punktu widzenia każdego obywatela i podatnika, rękojmią poprawy jakości usług oraz możliwie najbardziej skutecznego wykorzystania środków publicznych.

   Opracowanie powstało w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza i Gminą Olecko.

Poradnik w pliku

ERRATA
Do poradnika pt. STANDARDY BRANŻOWE – PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
   Autorzy przepraszają P.T. Czytelników za błędy i uchybienia powstałe w trakcie składu i łamania tekstu podczas przygotowania poradnika do wydruku.
1. Na stronie 58 w wierszu 27 jest „usługobiorcy” powinno być „usługobiorcy”.
2. Na stronie 45 w wierszu 11 jest „wyraz” powinno być „wyraża”.
3. Na stronie 81 w tabeli 5 w wierszu „Legenda” jest „obszarzewspierania” powinno być „obszarze wspierania”.
4. Na stronie 86 w schemacie 10 w kolumnie 1 zamiast znaku „!” powinny być wstawione  punktory „1, 2, 3, itd.”.

   Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ISBN: 978-83-937366-0-7  

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home