PROW Kreatywność

Logo projekt

Projekt Kreatywność "lokomotywą" lokalnego rozwoju dofinansowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja polega na zorganizowaniu cyklu spotkań o charakterze integracyjno szkoleniowym realizowanych w formie praktycznych warsztatów z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury oraz spotkań plenerowych. Zakłada się również wyjazd studyjny o charakterze integracyjno szkoleniowym. Uczestnikami projektu są osoby powyżej 10 r.ż. zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W ramach operacji zrealizujemy następujące działania:
1. Spotkania szkoleniowo - integracyjne realizowane w formie praktycznych warsztatów

Tematyka spotkań:

  1. Zielarstwo niematerialnym dziedzictwem kulturowym terenów wiejskich
  2. Zabawa z drewnem
  3. Warsztaty upcyklingowe – przerabiamy „śmieci”
  4. Warsztaty artystyczne - warsztaty rękodzielnicze (makrama, rękodzieło dekoracyjne), malarskie, papieroplastyka
  5. Warsztaty rozwijające osobowość, wzmocnienie motywacji, asertywności, poczucia wartości i wiary we własne możliwości, nabycia umiejętności skutecznego porozumiewania się.

2. Wyjazd studyjny do Ziołowego Zakątka w Korycinach – jednodniowy wyjazd integracyjno szkoleniowy, który odbędzie się w sierpniu 2022 roku. Celem jest pokazanie zielarstwa jako formy wykorzystania ziół dla zdrowia, w kuchni, rozwijania hobby czy zarobkowania. W programie wyjazdu poznanie historii ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego. W otoczeniu ziół i ich niezwykłego aromatu, będziemy mogli komponować własne mieszanki herbaciane na bazie cennych surowców zielarskich, jak również zasięgnąć wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. Zapewnimy transport, bilety wstępu i całodzienne wyżywienie.

3. Spotkanie podsumowujące - w połowie XI 2022 r. na zakończenie projektu odbędzie się uroczyste spotkanie w plenerze na terenie Gminy Świętajno.