Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Projekty zrealizowane w latach 2004 – 2012

 
Strona Główna > Projekty zrealizowane w latach 2004 – 2012

Projekty zrealizowane w latach 2004 – 2012

Projekty realizowane w latach 2004 - 2012

Rok

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Uwagi o realizacji

2006

Uczymy się pomagać innym

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym

Lider projektu

2010

Wolontariat w obszarze polityki społecznej

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Lider projektu

2010

Zdrowo i aktywnie

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Lider projektu

2010

Między nami pokoleniami

PO FIO

Lider projektu

2010

Przyroda a zdrowie psychiczne

WFOŚ i GW w Olsztynie

Lider projektu

2010

Rozwój aktywności i integracji mieszkańców miejscowości Olecko

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Lider projektu

2011

Akademia Obywatela

POKL

Partner Stowarzyszenia LGD

2011

Bliżej natury

WFOŚ i GW w Olsztynie

Lider projektu

2012

Edukacja jako forma aktywności seniorów

POKL

Lider projektu

2012

Nowy zawód szansą na lepsze jutro

POKL

Partner Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

2012

Aktywny Senior

Gmina Olecko

Lider projektu

2012

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

POKL

Partner Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

2012

Olecki Uniwersytet III Wieku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Lider projektu

Prezentacja wykonana przez młodzież, która uczestniczyła w projektach [19 MB]

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home