Oferta wolontariatu stałego oraz wolontariatu akcyjnego

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Oferta wolontariatu stałego oraz wolontariatu akcyjnego
przeznaczona dla  osób starszych, które chciałyby aktywnie włączyć się w lokalne życie społeczne
i podjąć pracę wolontariacką opracowana
w ramach realizacji projektu  „Uczenie się poprzez wolontariat”
dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej realizowanego w ramach Rządowego Programu na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

Pełna wersja oferty wolontariatu w załączniku