Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Olecki Uniwersytet III Wieku

 
Strona Główna > Olecki Uniwersytet III Wieku

Olecki Uniwersytet III Wieku

Projekt „Olecki Uniwersytet III Wieku”

   Projekt „Olecki Uniwersytet III Wieku” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zakładał realizację działań edukacyjnych, aktywizację oraz integrację środowiska seniorów. Opierał się na rozwijaniu różnych form uczestnictwa ludzi starszych w życiu społeczno - kulturalnym, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym.

Olecki Uniwersytet III Wieku

   W ramach projektu zorganizowane były spotkania o różnej tematyce oraz dwie jednodniowe wycieczki turystyczno krajoznawcze. Zajęcia edukacyjne obejmowały zakres psychologii, historii, promocji zdrowia, rękodzielnictwo, wizaż i kosmetologia, dietetyka i warsztaty kulinarne, Informatyka, ochrona środowiska, zajęcia sportowe, kultura, film, teatr i inne.

Olecki Uniwersytet III Wieku

 

Rodzaj zajęć i tematyka była wspólnie ustalona z uczestnikami projektu, uwzględniała preferencje, upodobania  i  ich zainteresowania.

Projekt  trwał od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r.   

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wrzos.olecko.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home