Strona Główna > Olecki Uniwersytet III Wieku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olecki Uniwersytet III Wieku

„Realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w powiecie oleckim”

„Realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w powiecie oleckim”
 Projekt „Olecki Uniwersytet III Wieku” Olecko

Cel główny programu: Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.  
Inspiracją do stworzenia Programu była obywatelska, publiczna identyfikacja problemów osób starszych, wynikająca z pogłębionej analizy i debaty dotyczącej procesów społecznych i demograficznych zachodzących w naszym kraju, na tle długofalowych wyzwań rozwojowych.
Zjawiska o charakterze demograficznym powodują, iż Polska, w tym powiat i gmina Olecko stoi przed wyzwaniami w obszarze aktywności społecznej osób starszych.

W ramach ustanowionego Rządowego Programu na  rzecz ASOS, w pierwszej edycji konkursu organizowanego  przez MPiPS Projekt „Olecki Uniwersytet III Wieku” uzyskał dofinansowanie i jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r.

klub_seniora_tablica_2.jpgProjekt zakłada wzmocnienie podmiotowości społecznej ludzi starszych w środowisku lokalnym powiatu oleckiego poprzez utworzenie Oleckiego Uniwersytetu II Wieku. Głównym celem jest zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. Działania będą bezpośrednio adresowane do osób po 60 roku życia, zakładają pośredni udział młodzieży i dzieci do 18 roku życia  przez co wpłyną na rozwój solidarności i integracji międzypokoleniowej. Projekt przyczyni się do wzmocnienia podmiotowości osób starszych, zmiany postrzegania tej grupy przez młodsze pokolenia. Działania będą polegały na prowadzeniu zajęć o charakterze edukacyjno - integracyjnym z różnych zakresów, w tym zajęcia warsztatowe.

Okres trwania projektu X 2012 – VI 2013.

 Olecki Uniwersytet III Wieku

Submenu

 

 
 
Klub Seniora "Wrzos" Jesteś gościem.