Artykuły w lokalnej prasie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczanymi co drugi miesiąc w Głosie Olecka (Gazeta Olsztyńska). Treści zawarte w artykułach dotyczą współpracy międzysektorowej tj. jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat wzajemnego postrzegania partnera współpracy, w tym jego oczekiwań, roli, praw i obowiązków każdej ze stron tej współpracy na terenie powiatu oleckiego.

Z  pozdrowieniem -  Realizatorzy projektu