Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Skrypt - Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Skrypt - Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

Skrypt - Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

Niniejszy SKRYPT jest jednym z produktów projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim.

Głównym celem założonym w projekcie jest podniesienie jakości i efektywności mechanizmów współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim.

SKRYPT Współpraca międzysektorowa w powiecie oleckim

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home