Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Pierwsze spotkania

 
Strona Główna > Klub Seniora „Wrzos” > Pierwsze spotkania

Pierwsze spotkania

   W dniu 22 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość otwarcia Klubu Seniora. Uczestniczyli w niej przede wszystkim Seniorzy, ponadto wielu znakomitych gości, wśród nich m.in.: Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko Mazurski, Marek Konopka – Senator RP, Edward Adamczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Warmińsko Mazurskiego, Andrzej Kisiel – Starosta Olecki, Lech Janowicz – Proboszcz Parafii NMP, Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Pieklarz – Kierownik PPSSE, Stanisław Lucjan Ramotowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

   Było dużo pochlebnych słów uznania pod adresem zangażowanych w tworzenie Klubu osób, potrzebie prowadzenia takich miejsc, pozytywnych aspektach aktywizacji środowiska Seniorów.

Klubu Seniora

Nie obyło się bez przecięcia wstęgi oraz wręczenia symbolicznego klucza

Klubu Seniora

   Po oficjalnym otwarciu Klubu, uroczystość uświetniły występy chóru Oleckie ECHO prowadzonego przez Panią Jadwigę Malinowską.

Klubu Seniora

   Potem były pierwsze spotkania.
   Początki były trudne, aktywność mała. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że większa aktywność w funkcjonowaniu Klubu wymaga prowadzenia kampanii informacyjno promocyjnej i dłuższego czasu. Zaczęliśmy od spotkań w małej grupie osób, które podjęły  się wyhaftowania obrusa na ołtarz w kaplicy Hospicjum, potem nabierało to większego tempa i rozgłosu. Było coraz więcej Seniorów.

Klubu Seniora

Następne były robótki na drutach – prezenty (skarpety, chusty, poduszki, szale) dla mieszkańców DPS „Jaśki”

Klubu Seniora

   Bliżej naturyZ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozyskaliśmy środki na projekt pod nazwą  „Bliżej natury”, który zakładał realizację działań edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Działania  miały charakter otwarty.  W ramach projektu  rozpoczęliśmy tzw. spotkania czwartkowe począwszy od 10.11.2011roku. Na każdym spotkaniu odbywało się seminarium o wybranej tematyce. 

   Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia:
- Wpływ  środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
- Zioła w kuchni, zasady zdrowego żywienia.
- Wykorzystanie ziół w profilaktyce i leczeniu chorób.
- Uprawa ziół. Rodzaje ziół, wymagania, projektowanie rabat ziołowych.
- Jak chronić środowisko – co każdy z nas może zrobić.
   W przerwie wykładów były prezentowane potrawy w  formie poczęstunku wykonane wg zasad zdrowego żywienia z dodatkiem ziół i wybranych składników.

Bliżej natury

  Dnia 17.12.2011 roku zorganizowaliśmy pierwszą wycieczkę „Szlakami Puszczy Rominckiej” trasą Olecko - Gołdap – Dubeninki – Stańczyki -  Żytkiejmy – Olecko. W Żytkiejmach  Stowarzyszenie Żytkiejmska  Struga zorganizowało spotkanie integracyjne z występami, warsztatami rękodzieła oraz smakowitym poczęstunkiem.

Bliżej natury

Bliżej natury

Więcej o działalności Klubu na stronie www.wrzos.olecko.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home