Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Oferta dla dps

 
Strona Główna > Instytucja Szkoleniowa > Oferta dla dps

Oferta dla dps

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza przedstawia ofertę szkoleniową skierowaną do pracowników domów pomocy społecznej.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, która w 2008 roku utworzyła Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku Kolonia i prowadzi go na zlecenie Powiatu Oleckiego. Od 2004 roku aktywnie działa w obszarze pomocy społecznej, prowadzi Instytucję szkoleniową zarejestrowaną w WUP w Olsztynie.

Proponowana przez nas tematyka szkoleń dostosowana jest do zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej wydanego na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w §  6. ust. 2 pkt. 4), które zarządza, co następuje:
„Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest: …….
4) uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami”.

Tematy szkoleń, zakres, metody możemy dostosować indywidualnie do Państwa potrzeb.

Szkolenia realizowane będą w Państwa placówce, w grupach 10 – 12 osobowych.
Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w wygodne krzesła, stoliki. Wielkość sali umożliwiająca swobodne poruszanie się. Wskazany ekran lub jasna ściana, wykorzystana do projekcji prezentacji.
Zajęcia zaplanowane w formie warsztatów przy zastosowaniu różnych metod nauczania, podających, aktywizujących oraz praktycznych.
Przed szkoleniem do placówki zostaną przesłane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

W załączeniu proponowane tematy zajęć edukacyjnych 

Z pozdrowieniem  
Grzegorz Głębocki – Prezes Stowarzyszenia


Dane do kontaktu:
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko  tel./fax.  (087) 520 40 32  lub (87) 520 22 08
biuro@stowarzyszenie.olecko.pl      www.stowarzyszenie.olecko.pl
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000216673

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home