Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Instytucja Szkoleniowa

 
Strona Główna > Instytucja Szkoleniowa

Instytucja  Szkoleniowa

    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pod numerem ewidencyjnym  2.28/00076/2009.

Realizujemy szkolenia z obszaru:
1.    Opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi.
2.    Wolontariat.
3.    Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej.
4.    Informatyka i wykorzystanie komputerów.
5.    Opieka zdrowotna, w tym: promocja zdrowia, masaż, pierwsza pomoc przedlekarska.
6.    Usługi kosmetyczne.
7.    Zarządzanie i administrowanie.
8.    Inne obszary szkoleń ( na zamówienie klienta).
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuję  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY  I  SKORZYSTANIA  Z  NASZEJ  OFERTY


Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home