Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy

Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy

Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 2: Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w obszarze 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w działaniu:

Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

Spis treści:
Wprowadzenie 1
Przedmiot działania 2
I Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe) 113
II Kryteria i standardy procesu 15
III Kryteria i standardy wyniku 27
Podsumowanie 27

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu realizacji PLANU DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy w PŁASZCZYŹNIE 2: Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, w OBSZARZE 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, w DZIAŁANIU: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.
Proces wdrażania standardów prowadzony był w okresie od grudnia 2013 r do maja 2015 roku.
Niniejszy raport ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Raport z realizacji planu działania w pliku 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home