Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie do udziału w seminarium 21 marca 2015 r.

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Zaproszenie do udziału w seminarium 21 marca 2015 r.

Zaproszenie do udziału w seminarium 21 marca 2015 r.

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE  do udziału w seminarium
Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
w programie współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa organizacji do udziału w seminarium, podczas którego będzie omawiana tematyka realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w założeniach rocznych programów współpracy lokalnych jednostek samorządowych  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2015 r. od godz. 1000  w pomieszczeniach Klubu Seniora WRZOS w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13  (wejście od ul. Przytorowej)

Program IV spotkania przedstawia się następująco:
1. Standaryzacja realizacji zadań i usług publicznych. Co oznacza zapewnienie jakości usług?
2. Wewnętrzne formy zapewnienia jakości. Postępowanie przy realizacji programu zapewnienia jakości.
3. Ustalanie pozanormatywnych ( zalecanych, rekomendowanych ) standardów usług.
4. Regulamin współpracy w zakresie korzystania z narzędzi promocji przy realizacji zadań publicznych.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home