Strona Główna > Historia klubu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia klubu

W ramach ustanowionego Rządowego Programu na rzecz ASOS, w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez MPiPS
Projekt „Olecki Uniwersytet III Wieku”
uzyskał dofinansowanie i jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia
od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Klub Seniora „Wrzos”

Klub Seniora „Wrzos”

Działalność Stowarzyszenia
I. Działalność pożytku publicznego
- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
- wsparcie materialne SPZZOD
- organizacja wolontariatu
- organizacja Klubu Seniora
II. Działalność gospodarcza
- prowadzenia Sklepu Medycznego „ Jaśki”
- prowadzenie Instytucji Szkoleniowe

„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić” Mark Twain

Adaptacja pozyskanych pomieszczeń - zakres przeprowadzonych robót remontowych

 • Wymiana okien i drzwi
 • Wymiana instalacji elektrycznej
 • Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
 • Montaż instalacji telefonicznej
 • Rozbiórka ścian
 • Wymiana tynków
 • Częściowa wymiana podłóg
 • Malowanie
 • Dobudowa schodów zewnętrznych
 • Wykonanie polbruku
 • Zagospodarowanie terenu

Klub Seniora „Wrzos”

Budynek przed remontem w maju 2011 r.

Klub Seniora „Wrzos”

Klub Seniora „Wrzos”

Na początku było dużo gruzu

Klub Seniora „Wrzos”

Klub Seniora „Wrzos”

Tak zmienił się korytarz

Klub Seniora „Wrzos”

Klub Seniora „Wrzos”

Od tego co było do tego co jest.

Klub Seniora „Wrzos”

Opracowano na podstawie prezentacji przedstawionej prze Pania Emilę Urbanowicz na konfernecji 29.11.2012 r. i Kroniki Klubu "Wrzos"

Submenu

 

 
 
Klub Seniora "Wrzos" Jesteś gościem.