Strona Główna > Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

Adres: Olecko Kolonia 4
  Olecko 19-400
Email: biuro@stowarzyszenie.pl  Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Tel / Fax: tel / fax : 87 520 40 32 / 520 22 08
  http://www.stowarzyszenie.olecko.pl

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. ŁukaszaStowarzyszenie liczy 17 członków. Są to lekarze, pielęgniarki, opiekunki tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

1%

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

W 2008 roku utworzyliśmy Dom Pomocy Społecznej "JAŚKI" dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oleckiego jako zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańców określona jest ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.04.64.593 z późniejszymi zmianami ).

W 2009 roku uzyskaliśmy status instytucji szkoleniowej zarejestrowanej w WUP. Prowadzimy szkolenia m.in. z zakresu ? Opiekun osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi?, ?Opiekunka dziecięca?

Od lutego 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność  gospodarczą w formie Sklepu Medycznego. Głównym jego celem jest wsparcie osób potrzebujących zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz umożliwienie profesjonalnego wsparcia tych osób. Dotychczas w Olecku nie było sklepu, w którym można byłoby kompleksowo kupić niezbędny sprzęt i materiały do profesjonalnej pielęgnacji i opieki. Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne. Mieszkańcy Olecka i okolic mogą w pełni skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

Stowarzyszenie planuje dalszy rozwój działań wspierających osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, planuje m.in. rozpocząć w br. działanie Klubu Seniora. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia jest ukierunkowana głównie na rozwój wolontariatu, integrację młodzieży z osobami starszymi.

Stowarzyszenie planuje podjęcie działań ukierunkowanych na utworzenie w Olecku Centrum Wolontariatu, promocję idei i rozwój usług woluntarystycznych.

 

 

 
 
Klub Seniora "Wrzos" Jesteś gościem.