Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informator Konsultacje społeczne w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2013 > Informator Konsultacje społeczne w powiecie oleckim

Informator Konsultacje społeczne w powiecie oleckim

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z Informatora (I) Konsultacje społeczne w powiecie oleckim. Znajdują się w nim ważne informacje, które pomogą czytelnikowi poruszać się w labiryncie przepisów prawnych obligujących do przeprowadzania konsultacji społecznych w odniesieniu do powiatu oleckiego. Informator przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych pro¬cesem partycypacji obywatelskiej, który polega na umożliwianiu różnym stronom wzięcia udziału w podjęciu decyzji o sprawach, które pośrednio lub bezpośrednio ich dotyczą.

Zapraszamy do lektury.

W załączeniu - Informator Konsultacje społeczne w powiecie oleckim Techniki i narzędzia konsultacji społecznych

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza i Powiat Olecki

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home