Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – 15 lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2015 > 15 lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

15 lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej

15 lat istnienia zakładu to bardzo dobra okazja, żeby się spotkać, zatrzymać na chwilę, przywołać wspomnienia. W dniu 24 czerwca 2015 roku świętowaliśmy piętnastolecie funkcjonowania zakładu. Była Msza święta polowa na placu, wspomnienia, wspólne zdjęcia.
Jakie były początki zakładu? Koniec lat dziewięćdziesiątych w służbie zdrowia to okres burzliwych zmian w całym systemie opieki zdrowotnej, w tym również w oleckim zoz-ie. Zmiany dotyczyły m.in. liczby łóżek w szpitalu, ilości zatrudnionych osób, formy zatrudnienia pracowników. Niosło to za sobą wizję zwolnień pielęgniarek. Jednocześnie w kraju mówiło się o tworzeniu zakładów dla osób przewlekle chorych. Postanowiliśmy wykorzystać tę szansę, stworzyć zakład o charakterze długoterminowym, który zapewni opiekę medyczną osobom potrzebującym i da miejsca pracy zwalnianym w szpitalu pracownikom.  Początki były bardzo trudne. Zaczęliśmy od utworzenia 14 łóżkowego Oddziału Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w strukturze SPZOZ w Olecku.
Bezpośrednią pracą przy tworzeniu nowego oddziału zajmowały się głównie Emilia Urbanowicz – wówczas Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Olecku a obecnie dyrektor placówki, Bogumiła Balińska i Bożena Jurewicz – pielęgniarki z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Wewnętrznym. Dyrektorem SPZOZ w Olecku, który pokonał problemy z zarejestrowaniem zakładu był dr n. med. Cezary Marek Lasota.
W urządzaniu oddziału wykorzystaliśmy zapasy magazynowe sprzętu pochodzącego z darów z Francji, zrobiliśmy drobny remont pomieszczeń. Bardzo dużą pomoc okazali nam mieszkańcy Olecka i okolic, którzy przekazywali nieodpłatnie meble, lodówki, zmywarkę, bieliznę pościelową, obrusy, talerze i inne niezbędne przedmioty. Pomoc mieszkańców w różnej formie odczuliśmy przez wszystkie lata działalności.
Zakład jest nieco straszy, powstał bowiem w strukturze spzoz-u w listopadzie 1998 roku, a samodzielnym podmiotem leczniczym jest od 1 maja 2000 roku. 15 lat to zarazem dużo i mało zależy z jakiej perspektywy na te lata patrzymy.
Historia zakładu w liczbach:
1. Liczba leczonych w zakładach stacjonarnych – 3153 osoby
2. Hospitalizowani z powiatu oleckiego – ok 36 % ogółu pacjentów (1140 osób)
3. Liczba osób objętych opieką domową –1026 osób
4. Liczba łóżek w zakładzie –  zaczynaliśmy od 14 – obecnie 74
5. Liczba rodzajów usług – zaczynaliśmy od 1 – obecnie 6 (3 stacjonarne, 2 domowe, 1 poradnia)
6. Średnia wieku pacjentów – 71 lat
7. Średni czas pobytu pacjenta – ok 100 dni
8. Średni czas oczekiwania na przyjęcie – ok 12 miesięcy
9. Liczba osób zatrudnionych – ok 100 osób
Trudno było zapewnić dobrą jakość świadczonych usług w pomieszczeniach, których stan techniczny był na bardzo niskim poziomie, dlatego wszystkie lata to okres modernizacji budynku, wyposażenia w sprzęt. Łączny koszt inwestycji  to  ponad 3 281 600,00 zł, w tym:
Środki własne   1 833 292,00zł    55,87%  (w tym pożyczka WFOŚiGW   965 000,00 zł)
dotacje Powiatu Oleckiego 810 000,00 zł    24,68%
środki  PFRON   392 308,00 zł    11,95%
dotacja Gminy Olecko 150 000,00 zł      4,57%
Dotacja EFRW      96 000,00 zł      2,93%
Utworzenie zakładu oraz jego działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia lokalnej władzy. Od czasu przedstawienia pomysłu tworzenia placówki ówczesnemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Olecku po dzień dzisiejszy otrzymywaliśmy wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.
Widok zgodnościJeżeli witryna, nie wygląda tak, jak oczekujesz, obrazy lub przyciski nawigacyjne nie są wyświetlane. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością między programem Internet Explorer. Przeczytaj więcej aby to zmienić.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home