Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie na konferencję

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2015 > Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

 

ZAPROSZENIE
Starosta Powiatu Oleckiego wraz z Prezesem
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza
zapraszają na Konferencję pt.
„Konsultacje społeczne w powiecie oleckim’’
zorganizowaną w ramach projektu
„Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

która rozpocznie się 17 lutego 2015 roku o godz. 13.00
w restauracji „ASTRA” ( ul. Partyzantów 7 w Olecku)


Program Konferencji:
1. Otwarcie konferencji.
2. Konsultacje społeczne w lokalnych jednostkach na przykładzie analizy powstawania następujących dokumentów:
- "Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020’’,
- "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018 w zakresie dostarczania wiedzy na temat używania alkoholu ,środków psychoaktywnych, a także występowaniu zjawiska infoholizmu ( uzależnienie od komputera i Internetu) wśród dzieci i młodzieży’’,
- "Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015 2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych w zakresie opieki długoterminowej i zdrowia psychicznego)"’.
3. Przerwa kawowa.
5. Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Wnioski z dyskusji.
6. Zakończenie konferencji.

Marian Świerszcz Bogumiła Balińska
Starosta Olecki Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home