Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Program dla zdrowia

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2020 > Program dla zdrowia

Program dla zdrowia

„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”

„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”
to projekt realizowany przez Powiat Olecki do końca kwietnia 2016 roku. Działanie dofinansowane
jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Celem podejmowanych działań było zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia i życia przez mieszkańców powiatu spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, co miało wpłynąć na zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Więcej o programie było na oddzielnej stronie WWW.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home