Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zróbmy coś fajnego

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2020 > Zróbmy coś fajnego

Zróbmy coś fajnego

Zróbmy coś fajnego

Zadanie publiczne pn. „Zróbmy coś fajnego” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt realizowany jest w gm. Olecko od października do końca grudnia 2016 roku.

W realizacji projektu Stowarzyszenie współpracuje z trzema placówkami oświatowymi:
1. Zespół Szkół w Olecku (Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku)
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
3. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie
Uczestnikami (Beneficjentami) projektu jest 100 osób spośród młodzieży szkolnej.

Projekt dotyczy zwiększenia zaangażowania młodzieży w lokalne życie publiczne poprzez rozwój wolontariatu. Wolontariat traktujemy jako swoiste źródło energii, która uruchamia potencjał wolontariusza, motywuje do działania, wywołuje wiarę w siebie, daje przekonanie o radzeniu sobie z wyzwaniami jakie niesie życie, wyzwala pozytywne uczucia. Jest to pozytywne zjawisko, które często stanowi podstawę przedsięwzięć społecznych.

W ramach projektu zakłada się zorganizowanie:
1. Zajęć szkoleniowo warsztatowych. Zajęcia obejmują przygotowanie do świadczenia konkretnych zadań w pracy wolontaryjnej, umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, zachowania się w różnych sytuacjach, racjonalnego gospodarowania materiałami, jak również zagadnienia związane z technikami terapii zajęciowej i elementami rehabilitacji, podstawy opieki i pielęgnacji osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, ponadto z psychologii, fizjologii, problemów zdrowotnych w wieku starszym.
2. Zajęć wolontaryjnych na rzecz pacjentów SPZZOD http://www.spzzod.olecko.pl/, https://www.facebook.com/spzzod.olecko/ Zajęcia będą obejmowały przygotowanie konkretnych zadań na rzecz SPZZOD np. wykonanie ozdób świątecznych, przygotowanie wystąpienia okolicznościowego, itp. jak również zagadnienia związane z technikami terapii zajęciowej i elementami rehabilitacji. Wolontariusze będą urozmaicali wolny czas pacjentom pod opieką animatora.
3. W ramach projektu przeprowadzimy dla uczestników projektu konkurs „Radość pomagania”. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Na zakończenie zorganizujemy Galę Wolontariatu jako podsumowanie działań i obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Informacje dotyczące realizacji projektu na bieżąco będą zamieszczane na niniejszej stronie oraz na fanpage https://www.facebook.com/wolontariatwolecku/

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Zróbmy coś fajnego

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home