Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Śmiech to zdrowie

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2020 > Śmiech to zdrowie

Śmiech to zdrowie

Śmiech to zdrowie

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza otrzymało dofinansowanie ze budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego przeznaczone na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego na realizację projektu pn. „Śmiech to zdrowie”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz zwiększenie dostępności innowacyjnych metod edukacyjnych w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Motywem przewodnim projektu jest pozytywne myślenie oparte na mocnych stronach danej osoby. Chcemy pokazać, że pozytywne myślenie jest możliwe w każdej sytuacji. Nie da się uniknąć doświadczeń bólu, cierpienia, straty czy choroby - jest to niemożliwe. Chcemy przedstawić pozytywne myślenie jako umiejętność wykorzystywaną w radzeniu sobie w każdej sytuacji. Pozytywne myślenie to nie ucieczka od cierpienia czy oszukiwanie siebie i innych, że ból nie istnieje ale umiejętność wyciągania wniosków z każdej sytuacji, nawet tej nie najlepszej i szukanie alternatywnych rozwiązań. Wiele negatywnych przeżyć może być zalążkiem zmiany kierunku działania, może motywować do podejmowania działania, które będzie łagodziło skutki tych negatywnych zdarzeń.

Realizacja projektu ,,Śmiech to zdrowie” przyczyni się do zwiększenie świadomości w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród 20 osób powyżej 60 r.ż. z terenu powiatu oleckiego.

Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

Bieżące informacje na temat realizacji projektu zamieszczane na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl oraz www.wrzos.olecko.pl

Formularz zgłoszeniowy 

Realizatorzy projektu 

Śmiech to zdrowie

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home