Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

 
Strona Główna > Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

   Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

Projekt „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko. Jest to kolejny krok we wzmacnianiu pozycji trzeciego sektora w powiecie oleckim, podniesieniu jakości działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji polityk publicznych oraz poziomu kompetencji osób zarządzających nimi. Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów normatywnych oraz branżowych w 10 organizacjach pozarządowych z terenu powiatu oleckiego. Wdrożenie standardów poprzedziło opracowanie przez doświadczonych teoretyków i praktyków zajmujących się III sektorem, jak również pracowników sektora publicznego, odpowiednich podręczników, procedur działania, sposobów postępowania.

Więcej o projekcie na stronie www.fundacja.olecko.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opracowanymi przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej, przydatnymi w działalności pożytku publicznego. 

www.fundacja.olecko.pl  Projekt Dobra_wspolpraca w powiecie oleckim to standard Przydatne_dokumenty

   Rolę Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza przedstawia załączona prezentacja.

Zadania Stowarzyszenia w projekcie 

 

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home