Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

 
Strona Główna > Klub Seniora „Wrzos” > Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

27 marca 2014 r.  „Klubowicze” wysłuchali wystąpienia przedstawiciela PSSE w Olecku - Pani Emilii Naruszewicz na temat profilaktyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych.

 „Lepiej jest zapobiegać niż leczyć”

Ta znana od starożytności i przypisywana Hipokratesowi teza dotycząca profilaktyki zdrowotnej jest ciągle aktualna a w przypadku boreliozy i innych chorób jest naprawdę ważnym i dość prostym działaniem. Przeciwdziałanie chorobom skupia się na czynnościach, które utrudniają kleszczom dotarcie do naszej skóry. Należą do nich między innymi osłonięcie skóry podczas pobytu w miejscach, w których mogą znajdować się kleszcze, a także stosowanie odstraszających substancji zapachowych.

PAMIĘTAJ !
Po każdym powrocie z miejsc, w których znajduje się dużo drzew i krzewów, na których często bytują kleszcze, pamiętaj o bardzo uważnym sprawdzeniu całego ciała, czy przypadkiem nie znajduje się na nim kleszcz. Jego jak najszybsze usunięcie minimalizuje ryzyko dostania się do organizmu czynników chorobotwórczych.
Jeśli doszło do ugryzienia przez kleszcza, musisz go delikatnie usunąć lub zgłosić się do lekarza w celu ewakuacji go ze skóry w gabinecie zabiegowym. Po tej procedurze, lekarz profilaktycznie może zalecić przyjmowanie antybiotyków lub uważne obserwowanie miejsca po ugryzieniu kleszcza.

 „Lepiej jest zapobiegać niż leczyć”

Ulotka w pliku

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home