Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Co może robić wolontariusz

 
Strona Główna > Wolontariat > Co może robić wolontariusz

Co może robić wolontariusz

   Co może robić wolontariusz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej  i  Domu Pomocy Społecznej „Jaśki" w Olecku Kolonia?

Wolontariat

Wolontariusz może wesprzeć działalność zakładu i osoby w nim przebywające poprzez:
1) rozmowę z pacjentem, towarzyszenie pacjentom,
2) udział w terapii zajęciowej,  w porozumieniu z terapeutą zajęciowym,
3) uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej, pomoc pacjentom chodzącym w dotarciu do Kaplicy,
4) modlitwę w pokojach chorych, wspólną z pacjentem lub w obecności pacjenta,
5) czytanie książek, wierszy o pogodnej tematyce,
6) wspólne słuchanie spokojnej muzyki,
7)  wystrój pokoi, robótki ręczne itp.
8) udział w przedstawieniach okolicznościowych,
9) inne, uzgodnione z dyrektorem zakładu.

UWAGA  WOLONTARIUSZE!
Twoja praca jest bardzo ważna i potrzebna, pamiętaj jednak o przestrzeganiu kilku zasad:
1. Przy każdej wizycie zgłoś swoje przybycie pielęgniarce dyżurnej i wpisz się w „zeszycie pracy wolontariuszy”, a przy pierwszej wpisz swoje pełne dane na końcu zeszytu zawierające nazwisko, imię i adres.
2. Uzgodnij, co zamierzasz robić, jeżeli masz to z góry ustalone.
3. Zachowaj spokój, ciszę, powagę, nie przeszkadzaj chorym śpiącym.
4. Nie panikuj, nie histeryzuj, jeżeli będziesz świadkiem sytuacji trudnej, zachowaj się z godnością dla pacjenta, otoczenia i siebie.
5. O wszystkim, co budzi Twój niepokój zamelduj pielęgniarce dyżurnej.
6. Informacje dotyczące pacjentów zachowaj tylko dla siebie, nie opowiadaj tego publicznie używając imion, nazwisk lub innych danych mogących zidentyfikować pacjenta lub zakład.
7. Nie wykonuj samodzielnie żadnych prac pielęgnacyjnych bezpośrednio przy pacjencie takich jak: karmienie, mycie, przenoszenie itp. Możesz to zrobić po wcześniejszym przeszkoleniu i uzgodnieniu z pielęgniarką.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home