Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – III warsztaty w ramach szkolenia

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > III warsztaty w ramach szkolenia

III warsztaty w ramach szkolenia

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

III warsztaty w ramach szkolenia „Techniki i narzędzia konsultacji społecznych”
Warsztaty odbyły się 17 lutego 2014 roku. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajmowaliśmy się tematyką dotyczącą metod i narzędzi konsultacji społecznych oraz dokumentacją procesu konsultacji społecznych.

Poniżej przedstawiamy prezentację z omawianych zagadnień.

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home