Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – III wzorcowy proces konsultacyjny

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > III wzorcowy proces konsultacyjny

III wzorcowy proces konsultacyjny

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

   Od 31 października do 19 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest prowadzony wzorcowy proces konsultacyjny. Dotyczy opracowania projektu dokumentu Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki długoterminowej i zdrowia psychicznego).

Opracowanie dokumentu było poprzedzone sporządzeniem Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu oleckiego niezbędnej do wyznaczenia strategicznych kierunków polityki zdrowotnej w lokalnym środowisku.

W załączeniu:
1. Opis procesu konsultacji  
2. Prezentacja „Kierunki rozwoju świadczeń” 
3. Uchwała Zarządu Powiatu   
4. Projekt dokumentu   
5. Ogłoszenie o Konsultacjach społecznych   
6. Formularz zgłoszeniowy   

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home