Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Ocena barier

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Ocena barier

Ocena barier

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Ocena barier występujących w procesie konsultacji społecznych - Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”
Poniżej przedstawiamy raport, który stanowi podsumowanie I edycji badań oceny barier dotyczących konsultacji społecznych w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”. Celem zrealizowanego badania było poznanie aktualnej frekwencji w procesie konsultacji społecznych, formach uczestnictwa, a także barier występujących w prowadzeniu i uczestniczeniu w konsultacjach społecznych. Badanie skierowane było do kobiet i mężczyzn zawodowo lub społecznie związanych z JST lub NGO działających na terenie powiatu oleckiego i gmin leżących w jego granicach. Realizowane było metodą ankiety audytoryjnej i roznoszonej w terminie od 28 października do 20 listopada 2013 roku. W badaniu udział wzięło 100 respondentów i respondentek.

Ocena barier występujących w procesie konsultacji społecznych Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home