Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – IV warsztaty w ramach szkolenia

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > IV warsztaty w ramach szkolenia

IV warsztaty w ramach szkolenia

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

IV warsztaty w ramach szkolenia „Techniki i narzędzia konsultacji społecznych”

   Warsztaty odbyły się 24 marca  2014 roku. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej przedstawiamy prezentację z programu warsztatów.

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home