Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – II warsztaty

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > II warsztaty

II warsztaty

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

II warsztaty w ramach szkolenia „Techniki i narzędzia konsultacji społecznych"

Warsztaty odbyły się 20 stycznia 2014 roku. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu przedstawiamy prezentację z omawianych zagadnień. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home