Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wnioski z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu – programy współpracy

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Wnioski z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu – programy współpracy

Wnioski z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu – programy współpracy

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedstawia raport z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia:
- „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”,
- rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”.

Konsultacje trwały od 15 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r. oraz uchwałą nr 253/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z 06.10.2014 r.

W procesie konsultacji wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektów w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku od Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza.

W załączeniu wnioski z konsultacji projektów w/w programów współpracy.

„Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019” został przyjęty uchwałą nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z 07.11.2014 r.

Roczny „Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” został przyjęty uchwałą nr XLVI/291/2014 Rady Powiatu w Olecku z 07.11.2014 r.

Załączniki do raportu z przeprowadzonych konsultacji 

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home