Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Burmistrz Olecka zaprasza na konferencję

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > Burmistrz Olecka zaprasza na konferencję

Burmistrz Olecka zaprasza na konferencję

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Burmistrz Olecka

zaprasza na konferencję pt.

Zagrożenia od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży

w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek) godz. 17.00
do sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

CELEM KONFERENCJI BĘDZIE:

1. Poznanie podstawowej wiedzy o przyczynach, rozwoju, skali, zasięgu i skutkach nowych zagrożeń powodowanych przez substancje psychoaktywne oraz komputer i Internet;
2. Kształtowanie społeczno-wychowawczej świadomości związanej z celowym i świadomym funkcjonowaniem dzieci w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym;
3. Przedstawienie założeń i zasad pracy wychowawczej i profilaktycznej rodziców i pedagogów (nauczycieli) z dziećmi i uczniami.

PAMIĘTAJMY:

1. Infoholizm to nowe niebezpieczne uzależnienie porównywalne z takim uzależnieniem jak alkoholizm czy narkomania!!!
2. Gry komputerowe nie są złe, zła jest niewiedza rodziców w co grają ich dzieci!!!
3. Internet nie zapomina. raz pozostawione w nim informacje pozostają na zawsze!!!
4. Rodzicu - jedynie twoja świadoma i odpowiedzialna postawa pozwoli zapobiec uzależnieniom i zagrożeniom czyhającym na twoje dziecko w sieci!!!

 

Konferencja realizowana jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w ramach prowadzonych konsultacji społecznych na temat form dostarczania wiedzy osobom dorosłym na temat używania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz infoholizmu wśród dzieci i młodzieży.

Jeżeli masz wątpliwości, przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak chronić siebie i swoich bliskich.


 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home