Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacja o jakości współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > Informacja o jakości współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Informacja o jakości współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej organizowanych w okresie grudzień 2013 – luty 2014 roku, prowadzonych w tym czasie ankiet oraz na podstawie publikacji zamieszczanych na stronach internetowych samorządów lokalnych w ramach realizacji projektu pn. „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim”. Do oceny jakości współpracy wykorzystano metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW). Poniżej prezentujemy Raport zbiorczy z badania I (2013/2014) oraz narzędzia wykorzystane do zbierania informacji podczas procesu samooceny.

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

Lista kontrolna i arkusz oceny
Raport zbiorczy - badanie I


 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home