Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – V warsztaty w ramach szkolenia

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > V warsztaty w ramach szkolenia

V warsztaty w ramach szkolenia

V warsztaty w ramach szkolenia „Techniki i narzędzia konsultacji społecznych”. Warsztaty odbyły się 15 kwietnia 2014 roku. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajmowaliśmy się tematyką dotyczącą rozwiązywania i minimalizowania konfliktów w procesie konsultacji społecznych, barier w prowadzeniu konsultacji jak również problemem jakości i efektywności w prowadzeniu konsultacji społecznych.
Poniżej przedstawiamy prezentację z omawianych zagadnień.

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu

„Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim szkolenie z zakresu technik i narzędzi konsultacji społecznych 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home