Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zakończyły się konsultacje społeczne

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > Zakończyły się konsultacje społeczne

Zakończyły się konsultacje społeczne

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

„Zakończyły się konsultacje społeczne w zakresie dostarczania wiedzy na temat używania alkoholu, środków psychoaktywnych, a także występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie od komputera i internetu) wśród dzieci i młodzieży, które prowadzone były w ramach opracowywania projektów dokumentów: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015-2018.

W konsultacjach przeprowadzonych w okresie 04.11.2014 r. do 8.12.2014 r. uczestniczyło łącznie 672 osoby. Szczegółowe informacje o przebiegu i wynikach konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie.”

1. Raport z konsultacji
2. Raport - znajomość zagadnień z uzależnień
3. Spotkanie podsumowujące 8.12.2014 r.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home