Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacja o zakończeniu projektu „Uczenie się poprzez wolontariat’’

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > Informacja o zakończeniu projektu „Uczenie się poprzez wolontariat’’

Informacja o zakończeniu projektu „Uczenie się poprzez wolontariat’’

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza informuje, że w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. realizowało projekt pn. "Uczenie się poprzez wolontariat” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”. Realizowane w projekcie działania przyczyniły się do zaangażowania w działania wolontariackie 20 osób po 60 r.ż. – uczestnicy projektu to głównie działacze Klubu Seniora ,,Wrzos”.

W ramach projektu realizowaliśmy następujące działania:
1. Działania edukacyjne – odbyły się szkolenia z zakresu zasad organizacji wolontariatu, metod i technik terapii zajęciowej, zagadnień z podstaw psychologii, itp.,
2. Organizacja wolontariatu świadczonego głównie na rzecz pacjentów SPZZOD i mieszkańców DPS "Jaśki" w Olecku Kolonia,
3. Pięciodniowy wyjazd studyjny do Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku połączony ze zwiedzaniem Trójmiasta,
4. Systematyczna promocja i upowszechnianie wolontariatu w środowisku lokalnym,
5. Organizacja spotkania integracyjnego z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza połączone ze spotkaniem opłatkowym będące jednocześnie podsumowaniem projektu.

Informacje na temat projektu zamieszczamy na bieżąco na stronie internetowej www.stowarzyszenie.olecko.pl .
Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home