Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – I wzorcowy proces konsultacyjny

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > I wzorcowy proces konsultacyjny

I wzorcowy proces konsultacyjny

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

W okresie od 20 marca do 04 września 2014 roku w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego był prowadzony wzorcowy proces konsultacyjny. Dotyczył opracowania projektu dokumentu Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020. W trakcie procesu wypracowano poniższe dokumenty i opracowania.

1. Opis procesu konsultacji

2. Uchwała Rady Miejskiej w Olecku

3. Zarządzenie Burmistrza Olecka

4. Projekt Strategii

5. Raport - Ocena stanu aktywności fizycznej

6. Raport - Wychowanie fizyczne w opinii…

7. Spis obiektów rekreacyjno – sportowych

8. Prezentacja ze spotkania prezentacyjnego

9. Prezentacja ze spotkania podsumowującego

10. Raport z organizacji i przebiegu konsultacji społecznych

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home