Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacja o konsultacjach

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach procesu opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018.

http://www.olecko.pl/aktualnosc-1-441-burmistrz_olecka_zaprasza_do_konsultacji.html


 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home