Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – II wzorcowy proces konsultacyjny

 
Strona Główna > Archiwum > Archiwum 2014 > II wzorcowy proces konsultacyjny

II wzorcowy proces konsultacyjny

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

W okresie od 04 listopada do 08 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie prowadzony wzorcowy proces konsultacyjny. Dotyczy opracowania projektu dokumentu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018.

Opis w załączeniu.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home