Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Dlaczego warto być wolontariuszem

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat > Dlaczego warto być wolontariuszem

Dlaczego warto być wolontariuszem

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Dlaczego warto być wolontariuszem w Hospicjum czy DPS w Olecku Kolonia

    Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie tak, żeby nie było to powierzchowne, banalne, mało oryginalne, jednocześnie żeby odpowiedź nie była obszernym wypracowaniem na temat wartości wolontariatu. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie słowami wolontariuszy zamieszczając ich wypowiedzi:

Wolontariat jest przestrzenią, gdzie dzieje się coś właściwego i naturalnego.
Spotyka się tu chęć bezinteresownej pomocy z wielką potrzebą drugiego człowieka.
Życzliwość łączy się z jej oczekiwaniem.
Jest to droga dająca możliwość rozwoju, szerszego spojrzenia na życie a czasem nawet odpowiedzenia sobie na najważniejsze w życiu pytania.
Włączając się w wolontariat spotykasz niesamowitych ludzi, samemu ubogacając się.
Pomaganie daje radość i nadaje sens.


Co może robić Wolontariusz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej       i  Domu Pomocy Społecznej „Jaśki”  w Olecku Kolonia?

    Wolontariusze pełnią rolę uzupełniającą, wpierającą działania personelu medycznego  i administracyjnego oraz rodzin osoby chorej. Zadania najczęściej powierzane wolontariuszom to towarzyszenie choremu, czytanie książek, wspólne słuchanie muzyki, spacery, udział w terapii zajęciowej, w porozumieniu z terapeutą zajęciowym, wsparcie emocjonalne chorego i jego rodziny, organizacja spotkań okolicznościowych, pomoc w przygotowaniu akcji charytatywnych, i inne, uzgodnione z dyrektorem zakładu.

    Praca Wolontariuszy jest bardzo ważna i potrzebna, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad obowiązujących w zakładzie:
-    przy każdej wizycie zgłosić swoje przybycie do zakładu dyżurnemu pracownikowi,
-    uzgodnić zadania do realizacji,
-    zachować spokój, ciszę, powagę, nie przeszkadzać chorym śpiącym,
-    nie panikować, nie histeryzować, jeżeli jest się świadkiem sytuacji trudnej, zachować się z godnością dla pacjenta, otoczenia i siebie,
-    o wszystkim, co budzi niepokój zameldować pracownikowi dyżurnemu,
-    informacje dotyczące pacjentów zachować tylko dla siebie, nie opowiadać tego publicznie używając imion, nazwisk lub innych danych mogących zidentyfikować pacjenta lub zakład,
-    nie wykonywać samodzielnie żadnych prac pielęgnacyjnych bezpośrednio przy pacjencie takich jak: karmienie, mycie, przenoszenie itp. można to zrobić po wcześniejszym przeszkoleniu i uzgodnieniu  z pracownikiem dyżurnym.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home