Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Nasze refleksje na temat wolontariatu w Olecku

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat > Nasze refleksje na temat wolontariatu w Olecku

Nasze refleksje na temat wolontariatu w Olecku

„Uczenie się poprzez wolontariat"

   Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza od kilku lat styka się z organizacją wolontariatu na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej, w tym Hospicjum oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olecku Kolonia. Organizatorami działań są głównie lokalne szkoły. Zatrudnieni w nich nauczyciele organizują grupy wolontariuszy spośród młodzieży szkolnej. Zdarza się, że wolontariat podejmują też indywidualne osoby zgłaszające się do tych placówek z własnej inicjatywy. 

Obserwuje się również inne działania wolontariuszy na terenie miasta, szczególnie podczas akcji charytatywnych, przedświątecznych zbiórek żywności dla potrzebujących.

W ostatnich latach na całym świecie obserwuje się rozwój wolontariatu i wzmacnianie jego roli w lokalnej polityce społecznej. Rada Unii Europejskiej zauważa ogromny wkład wolontariatu w umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie spójności społecznej oraz rozwój różnych grup społecznych, podkreślając szczególne znaczenie wolontariatu „dla nabywania kompetencji przez osoby starsze, zapewnienia włączenia społecznego tych osób, poprawy ich zdolności oraz dobrobytu, a także dla wykorzystania ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia” .

W naszym odczuciu jest wiele osób, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, które chciałyby swój wolny czas poświęcić dla innych. Brakuje natomiast rzetelnej informacji z zakresu wolontariatu na naszym terenie oraz formy centralizacji tych działań. Potencjalny wolontariusz  nie zawsze wie „od czego zacząć”, jak zostać wolontariuszem, gdzie może pracować, do kogo się zgłosić, co może wykonywać, jakie są jego prawa i obowiązki.

Jest wiele różnorodnych miejsc, w których mogą pomagać wolontariusze, oraz wiele czynności, które mogą wykonywać. Wolontariat powinien występować wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna i oczekiwana na przykład w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych. Jedynym obszarem, w którym nie mogą angażować się wolontariusze jest obszar działalności gospodarczej – czyli wolontariusze nie mogą wspierać działalności nastawionej na zysk.

W ramach projektu do końca br. zostanie utworzona oferta wolontariatu stałego oraz wolontariatu akcyjnego dla osób, które chciałyby aktywnie włączyć się w lokalne życie społeczne i podjąć pracę wolontariacką. Będzie to wykaz placówek oferujących możliwość organizacji wolontariatu, podany do publicznej wiadomości na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl .

Z pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza  

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home