Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej

 
Strona Główna > Uczenie się poprzez wolontariat > Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej

Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej

„Uczenie się poprzez wolontariat"

Tylko rozmowa, czy aż rozmowa...
Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku Kolonia od wielu lat współpracuje z wolontariuszami. Uczniowie  szkół  podstawowych, gimnazjalnych i licealnych odwiedzają naszych mieszkańców. Młodzi wolontariusze przychodzą do mieszkańców domu jak do swoich babć i dziadków. Dzieci i młodzież aktywnie włączają się także do imprez  okolicznościowych organizowanych na terenie domu. Do takiego wolontariatu przyzwyczailiśmy się.
Natomiast od maja 2014 r. wolontariat w domu zmienił "oblicze" – mieszkańcy odwiedzani są systematycznie,  cztery razy w tygodniu, przez uczestników Klubu Seniora ,, Wrzos’’ .  Spotkania obywają się w ciepłej i serdecznej atmosferze. Mieszkańcy wspólnie z wolontariuszami spędzają czas wolny, głównie poprzez  rozmowy, wspólną modlitwę, zajęcia z terapii zajęciowej, wyjścia na świeże powietrze   w ciepłe dni, itp Podczas rozmów niejednokrotnie zdarza się, że wolontariusze i mieszkańcy doszukują się wspólnych znajomych z lat młodzieńczych, szkolnych, wspólnych krewnych, dawnych sympatii, itp,. Wspomnieniom towarzyszą duże emocję, pojawia się uśmiech na twarzy, śmiech lub też kręcą się łzy w oczach. Te rozmowy mają charakter terapeutyczny dla obu stron  spotkania. Ponadto wspólnie spędzany czas przyczynia się do nawiązania bliskich i serdecznych więzi. Każdy z nas chce być potrzebny, doceniany, traktowany partnersko.  Zaspokajanie tych potrzeb daję szansę na lepsze, godniejsze i wartościowsze życie.  Systematyczne spotkania dają satysfakcję osobistą zarówno  wolontariuszom, bo dając swój czas i uwagę ofiarowują cząstkę siebie, jak  też mieszkańcom znacznie poprawiając jakość i poziom ich życia. Wspólne działania przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej  zarówno uczestników projektu jak i mieszkańców domu.
Wolontariat świadczony przez uczestników Klubu  Seniora "Wrzos" jest częścią działań realizowanych w ramach projektu  „Uczenie się poprzez wolontariat’’ realizowanego przez Stowarzyszenie  Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza  dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy   i Polityki Społecznej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.
Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas, podzielić się swoimi umiejętnościami i zasobami z mieszkańcami naszego Domu. Gwarantujemy  pomoc  i wsparcie w realizowaniu wolontariatu. Zapewniamy szkolenia dotyczące charakterystyki i problematyki pracy z osobami starszymi  i niepełnosprawnymi.
  Zapraszamy do współpracy  www.stowarzyszenie.olecko.pl .

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home