Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – II wzorcowy proces konsultacyjny - podsumowanie

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > II wzorcowy proces konsultacyjny - podsumowanie

II wzorcowy proces konsultacyjny - podsumowanie

W okresie od 04 listopada do 08 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego był prowadzony wzorcowy proces konsultacyjny. Dotyczył opracowania projektu dokumentu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018.

Więcej o przeprowadzonych konsultacjach:

http://www.powiat.olecko.pl/aktualnosc-7-87-ii_wzorcowy_proces_konsultacyjny.html

http://www.um.olecko.pl/aktualnosc-20-441-burmistrz_olecka_zaprasza_do_konsultacji_4.html

http://www.um.olecko.pl/aktualnosc-20-455-burmistrz_olecka_zaprasza_na_konferencje_4.html

http://www.um.olecko.pl/aktualnosc-20-459-konferencja_pt_zagrozenia_od_substancji_1.html

http://www.um.olecko.pl/aktualnosc-20-470-zakonczyly_sie_konsultacje_spoleczne.html

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home