Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Informacja o możliwości uzyskania wsparcia doradczego

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Informacja o możliwości uzyskania wsparcia doradczego

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia doradczego

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia doradczego z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.

W ramach realizowanego projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wsparcie i zapraszamy do współpracy pracowników administracji publicznej z terenu powiatu oleckiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konsultacji społecznych.
Wsparcie obejmuje:
- opracowanie harmonogramu konsultacji społecznych z doborem form i metod konsultacji,
- przygotowanie narzędzi badawczych, prowadzeniu badań, zestawieniu wyników, opracowaniu raportu z prowadzonych badań,
- wsparcie i pomoc w realizacji procesu konsultacji,
- wsparcie i pomoc w sporządzeniu dokumentacji wytworzonej w procesie konsultacji,
- wsparcie doradcze w prowadzeniu ewaluacji poszczególnych procesów konsultacji społecznych

W celu uzgodnienia zakresu wsparcia oraz ustalenia terminu realizacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 87 520 40 32 w dni powszednie w godzinach 900 – 1400.

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home