Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie na konferencję - Konsultacje społeczne...

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Zaproszenie na konferencję - Konsultacje społeczne...

Zaproszenie na konferencję - Konsultacje społeczne...

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

 

ZAPROSZENIE
Starosta Powiatu Oleckiego wraz z Prezesem
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza
zapraszają na Konferencję pt.
 „Konsultacje społeczne w powiecie oleckim’’
zorganizowaną w ramach projektu
„Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

która rozpocznie się 17 lutego 2015 roku o godz. 13.00
w restauracji „ASTRA” ( ul. Partyzantów 7 w Olecku)


Program Konferencji:
1. Otwarcie konferencji.
2. Konsultacje społeczne  w lokalnych jednostkach na przykładzie  analizy powstawania następujących dokumentów:
-   "Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020’’,
- "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018 w zakresie dostarczania wiedzy na temat używania alkoholu ,środków psychoaktywnych, a także występowaniu zjawiska infoholizmu ( uzależnienie od komputera                  i Internetu) wśród dzieci i młodzieży’’,
- "Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015 2020                      (w kontekście uwarunkowań demograficznych w zakresie opieki długoterminowej i zdrowia psychicznego)"’.
 3.   Przerwa kawowa.
5.   Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Wnioski z dyskusji.
6.   Zakończenie konferencji.

    Marian Świerszcz                          Bogumiła Balińska
    Starosta Olecki                             Prezes Stowarzyszenia
                                                       Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home