Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Skrypt zawierający opis mechanizmów konsultacji

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Skrypt zawierający opis mechanizmów konsultacji

Skrypt zawierający opis mechanizmów konsultacji

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu skrypt zawierający opis mechanizmów konsultacji, standardy i algorytmy stosowanych form i metod konsultacji społecznych.
Skrypt jest jednym z produktów projektu pn. „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z celów projektu jest zwiększenie świadomości uczestników konsultacji, tj. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, społeczeństwa lokalnego w zakresie wzajemnego postrzegania partnera dialogu w powiecie oleckim.
Informacje zawarte w przedstawionym skrypcie stanowią podsumowanie doświadczeń nabytych podczas prowadzenia trzech wzorcowych konsultacji społecznych.

Skrypt zawierający opis mechanizmów konsultacji

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza
i Powiat Olecki

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home