Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wzorcowe procesy konsultacyjne

 
Strona Główna > Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim > Wzorcowe procesy konsultacyjne

Wzorcowe procesy konsultacyjne

 Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim”

Wzorcowe procesy konsultacyjne to jedno z działań prowadzonych w ramach realizacji projektu. Przeprowadzimy wzorcowe konsultacje co najmniej trzech dokumentów publicznych. Pierwszym z nich jest projekt dokumentu Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 - 2020.

Konsultacje społeczne Strategii… będą prowadzone w okresie od 20 marca do 31 sierpnia 2014 roku.

Wszelkie informacje o postępach w opracowywaniu projektu Strategii i harmonogramie konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku www.olecko.pl , oraz realizatorów w/w projektu www.powiat.olecko.pl (Konsultacje społeczne/O projekcie).

Więcej informacji na stronie www.olecko.pl

I wzorcowy proces konsultacyjny

Realizatorzy projektu - Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home