Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Plan I

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Plan I

Plan I

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Istnienie standardów współpracy jest warunkiem ciągłego jej doskonalenia, realizacji postulatów jakościowych oraz efektywności współpracy. Wypracowanie wytycznych dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej należy zacząć od zagadnienia sprawności obiegu informacji, która jest zasadniczym czynnikiem determinującym sukces rozwoju wzajemnych relacji. Żeby ze sobą współpracować, trzeba móc się komunikować, posiadać podstawowe informacje dotyczące co najmniej danych kontaktowych poszczególnych interesariuszy współpracy. Może temu służyć ogólnodostępna baza danych lokalnych organizacji pozarządowych.
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home