Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Zaproszenie do udziału w seminarium 13 grudnia 2014 r.

 
Strona Główna > Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim > Zaproszenie do udziału w seminarium 13 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do udziału w seminarium 13 grudnia 2014 r.

Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE  do udziału w seminarium
Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w programie współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa organizacji do udziału w seminarium, podczas którego będzie omawiana tematyka realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w założeniach rocznych programów współpracy lokalnych jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2014 r. od godz. 9,00 w pomieszczeniach Klubu Seniora WRZOS w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej).

Program III spotkania przedstawia się następująco:
1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej.
2. Regulamin działania komisji konkursowych.
3. Proces oceny ofert w przebiegu trybu konkursowego.
4. Przepływ informacji publicznych dotyczących prowadzonych postepowań konkursowych.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home